Wniosek pozostawiony bez rozpoznania - co dalej?

Wniosek pozostawiony bez rozpoznania - co dalej?