Programista w zespole a IP BOX

Programista w zespole a IP BOX

W ubiegłym tygodniu internet obiegł sensacyjny artykuł DGP grzmiący, że Ulga IP Box nie dla programistów pracujących w zespole. Z oczywistych względów artykuł wzbudził sensację i w środowiskach indywidualnych programisów. W mojej ocenie nie bez powodu artykuł znalazł się za paywallem, a nigdzie w treści widocznej bez niego nie podano sygnatury orzeczenia (there ya go).

Pierwsza kwestia, która rzuca się w oczy - orzeczenie jest nieprawomocne. Biorąc pod uwagę, że obecnie czas oczekiwania na rozprawę przed NSA to około 2-3 lat, to sobie jeszcze na ostateczne rozstrzygnięcie poczekamy.

Dlaczego w ogóle interpretacja KIS, a następnie wyrok WSA jest negatywny?

Najprawdopodobniej dlatego, że wnioskodawca nieprawidłowo opisał, na czym polega jego praca. Nieprawidłowo zdefiniował czym jest program komputerowy, a w konsekwencji otrzymał negatywną interpretację. Trzeba pamiętać, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej bazuje wyłącznie na deklaracji wnioskodawcy, że jakiś stan faktyczny ma miejsce. Organ nie może tego oświadczenia podważać. Zatem jeżeli wnioskodawca popełni błąd, albo nieprecyzyjnie coś opisze, to organ (i w konsekwencji sąd administracyjny) ma związane ręce i nie może wydać innej interpretacji jak negatywna.

Na czym polegał błąd wnioskodawcy?

Wnioskodawca posłużył się nieprecyzyjną definicją programu komputerowego. Wnioskodawca napisał, że oprogramowanie wytworzone wspólnie z innymi osobami nie podlega ochronie jak program komputerowy i staje się programem komputerowym dopiero po połączeniu z częściami oprogramowania wytworzonymi przez inne osoby. Jest to nieprawda w świetle przepisów polskiego prawa. Program komputerowy podlega ochronie zarówno jako całość, jak i jako fragment kodu. Przykładowo, jeżeli tworzony jest film, to jest on przedmiotem ochrony zarówno jako całość, ale ochronie podlegają również jego składowe. Poszczególne sceny, warstwa dźwiękowa, wizualna itp. Tak samo jest z programem komputerowym. Ochronie podlega sam program, ale też poszczególne bloki i linie kodu (pod warunkiem, że fragmenty są na tyle złożone żeby móc powiedzieć że mają charakter indywidualny).

Co się zmienia w IP BOX?

Nic. Działa jak do tej pory.

Co powinien zrobić wnioskodawca w tej pechowej sprawie?

Bazując na informacjach które udało mi się zdobyć i na ile wszystkie okoliczności dostępne publicznie są prawdziwe, to w mojej ocenie powinien on złożyć wniosek jeszcze raz. Jeżeli przedstawił on błędnie stan faktyczny, to znaczy, że interpretacja nie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Co za tym idzie może on złożyć ponownie wniosek przedstawiając ponownie rzeczywsty stan faktyczny. W ten sposób powinien (o ile pozostałe okoliczności nie stoją na przeszkodzie skorzystaniu z ulgi) otrzymać interpretację pozytywną w terminie około 3-4 miesięcy. Zamiast (raczej) negatywnego wyroku za dwa lata.