Vendor IT

WSPARCIE PRAWNE DLA DOSTAWCÓW IT

Dedykowany zespół prawników Just Solutions wyspecjalizowany w obsłudze dostawców rozwiązań IT.

Zapewniamy pełną, wertykalną obsługę prawno – podatkową twojego software house’u. Nasz zespół składa się z radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych.

Rozwiązujemy dla Ciebie problemy prawne w ramach umów z klientami, jak i w stosunkach wewnętrznych. Prowadzimy obsługę korporacyjna i administracyjnoprawną. Pomożemy w każdej kwestii prawnej i podatkowej jaka może pojawić się w firmie IT.

Rozumiemy specyfikę działalności Vendora IT. Pracujemy z producentami oprogramowania już od ponad 10 lat.

Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań prawnych dla firm produkujących i dystrybuujących oprogramowanie, od małych spółdzielni programistycznych, do wiodących software house’ów.

Prowadzimy obsługę bieżącą w języku polskim i angielskim. Tworzymy dokumenty w większości języków europejskich i języku chińskim.

 

We solve IT.

+48 668 234 204
biuro@jszarmach.pl

Kontrakty IT – tworzenie i negocjacje

Tworzymy i negocjujemy kontrakty na tworzenie oprogramowania, we wszystkich modelach aktualnie funkcjonujących na rynku (agile, waterfall, on-premise, cloud, bodyleasing i inne). Dostarczamy rozwiązania prawne w umowach z Twoimi podwykonawcami.

Ochrona własności intelektualnej i know how

Tworzymy i negocjujemy kontrakty na tworzenie oprogramowania, we wszystkich modelach aktualnie funkcjonujących na rynku (agile, waterfall, on-premise, cloud, bodyleasing i inne). Dostarczamy rozwiązania prawne w umowach z Twoimi podwykonawcami.

Bieżąca obsługa wewnętrzna

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami bieżącymi twojej firmy. Udzielamy odpowiedzi na wątpliwości prawne Twoich CXO, robimy due diligence zawieranych umów (najmy, leasingi, współpraca B2B). Monitujemy aktualne obowiązki i zmiany w prawie, dostarczamy Ci monity i zajmujemy się powstającą papierologią.

Obsługa korporacyjna

Bierzemy na siebie tworzenie uchwał, oświadczeń, formularzy do KRS i innych rejestrów. Zajmujemy się tworzeniem porozumień wspólników (founders agreement) i projektami sukcesyjnymi. Przekształcamy, dzielimy i łączymy spółki.

Prawo pracy i umowy z pracownikami

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla HR twojego software house’u. Przygotowujemy umowy B2B, dzieło, zlecenia, umowy o pracę. Doradzamy w doborze odpowiednich rozwiązań podatkowo – pracowniczych. Projektujemy i wdrażamy ESOM i MSOP (opcje pracownicze i managerskie). 

RODO, compliance i privacy

Prowadzimy wdrożenia i badania w zakresie ochrony danych osobowych. Dostarczamy odpowiednią dokumentację i szkolimy personel.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Jeżeli trzeba, prowadzimy również postępowania sądowe i arbitrażowe. Opracowujemy strategie negocjacyjne i procesowe, żeby ochronić Twój interes w procesie.

Blog

Pięć problemów prawnych w umowach wdrożeniowych

Umowy wdrożeniowe systemów informatycznych w metodyce zwinnej (Agile) są relatywnie młodymi tworami w polskim systemie prawnym. O ile tradycyjne projektowanie usług IT jest powszechnie znane i rozumiane…

Negocjacje umowy wdrożeniowej – Poradnik Vendora

Ten poradnik przeznaczony jest dla vendorów dostarczających oprogramowanie w modelu Time & Material w metodykach zwinnych (szczególnie scrum). Duża część wskazówek odnosi się również do pracy w modelu waterfall….

Umowa z podwykonawcą systemu IT – 5 zagadnień negocjacyjnych

Podwykonawstwo systemów IT jest częstą praktyką w produkcji oprogramowania. W realizacji zdarza się, że software house nie posiada odpowiednich mocy przerobowych, lub specjalistów z dziedziny niezbędnej do realizacji. W takiej sytuacji bardzo…