Pułapki w rozliczeniu IP BOX

Preferencja podatkowa IP BOX jest jednym z ciekawszych rozwiązań podatkowych w branży IT. W szczególności korzystna bywa ona dla programistów prowadzących działalność gospodarczą w ramach której przenoszą (sprzedają) oni autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez siebie innowacyjnych programów komputerowych. Pod pewnymi warunkami są oni w takim przypadku do obliczenia podatku dochodowego wg. preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5 %. Ulga rozliczana jest w zeznaniu rocznym, wiec większość osób uprawnionych będzie to robiła w najbliższych dniach  / tygodniach. Prawidłowe przeprowadzenie tego zadania jest jednak kwestie podchwytliwą. Kilka moich przemyśleń na temat rozliczenia poniżej.

Konieczność uzyskania interpretacji indywidualnej

O ile zazwyczaj w projektach podatkowych uzyskanie interpretacji indywidualnej jest elementem dodatkowym i raczej tylko potwierdza nasze stanowisko, o tyle przy IP BOX jest to konieczność. Przynajmniej jeżeli chodzi o korzystanie z preferencji w stosunku do programów komputerowych. Wynika to wprost z oficjalnych objaśnień do ulgi IP opublikowanych przez MF zgodnie z którymi podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Ze względu bowiem na wspominaną powyżej dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika.

Tak więc niestety, jeżeli nie ma interpretacji, to nie ma możliwości skorzystania z ulgi.

Ponoszenie kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Aby móc rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej wg. preferencyjnej stawki konieczne jest poniesienie kosztów związanych z jego wytworzeniem. To znaczy, że do każdego projektu, który chcemy objąć IP BOX powinniśmy ponieść jakieś (choćby minimalne) koszty jego wytworzenia. Tutaj z pozoru oczywistym (i logicznym) rozwiązaniem byłoby zaliczenie do tych kosztów pracy własnej. To jednak zgodnie z przepisami podatkowym niemożliwe. Brak poniesienia kosztów (koszty zerowe) również uznawane są przez KIS za niespełnienie warunku i w konsekwencji brak prawa do rozliczenia dochodu wg. stawki preferencyjnej.

Musimy zatem poszukać jakichś kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z konkretnym projektem. Bez tego nici z ulgi.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Pojęcie kosztów kwalifikowanych, a kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie jest tożsame. W prowadzeniu działalności gospodarczej przez pojedynczych programistów często można spotkać takie koszty jak najem biura, leasing samochodu, czy koszty z nim związane. Żaden z nich nie będzie kosztem kwalifikowanym w rozumieniu IP BOX. Stanowiska organów podatkowych są tutaj różne i zmieniają się w czasie. Za pewne należy jednak uznać jedynie koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeniami peryferyjnymi do niego.

Procent dochodu który może zostać rozliczony wg. stawki preferencyjnej

Jednym z bardziej mylnych wyobrażeń z jakim się spotykam na temat preferencji IP BOX to założenie, że daje ona prawo do rozliczenia wg, tych zasad wszystkich uzyskanych dochodów. Nie jest to prawda. Ulga daje prawo do rozliczenia wg. stawki 5% jedynie dochodu uzyskanego ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej tj. tej części wynagrodzenia, która została wypłacona w zamian za sprzedaż (lub licencję) kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Tym samym rozliczeniu wg. stawki preferencyjnej podlega jedynie ta część wynagrodzenia, która wypłacana jest z tytułu sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego. Jeżeli programista zarabia 20.000 miesięcznie, a z tytułu sprzedaży praw autorskich zarabia „tylko” 10.000 zł, to rozliczenie wg. stawki preferencyjnej będzie dotyczyło jedynie tej części. Pozostała część będzie podlegała rozliczeniu wg. dotychczasowych zasad.