Odtwarzanie klucza z zapisu dźwięku jego obrotu w zamku