Om oss

Jakub Szarmach

Jakub Szarmach

Administrerende partner

Velkommen til vår nettside!

Vårt team består av eksperter som leverer rådgivningstjenester til startups og gir juridisk bistand til IT-bransjen. Vi løser juridiske og skattemessige problemer helt og holdent. Blant annet tilbyr vi omfattende rådgivning innenfor ny teknologi og private investeringer i nyskapende foretak. Vi bistår både founders, private investorer og risikokapitalfond, samt gir råd til spillutviklere, kreative byråer og programvareselskaper. Vi driver også med rådgivning innen investorrelasjoner i enheter som er notert i kapitalmarkedet.

Ved hjelp av skatterådgivere, patentfullmektige og andre eksperter utvikler vi juridiske helhetsløsninger for våre kunder. Vi fokuserer på å levere konkrete løsninger for praktisk anvendelse. Vi tilbyr tjenester på polsk og engelsk.

Tjenesteområder

IT-kontrakter

Vårt team har jobbet med å levere juridiske tjenester i forbindelse med IT-prosjekter i et tiår. Vi samarbeider både med store programvareselskaper og teknologiske startups. Vi representerer både programvareutviklere og oppdragsgivere. Med vår gruppe av spesialister utformer vi implementeringsavtaler både etter smidig metodikk og fossefallsmetoden. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med prosjekter innen mange bransjer tilknyttet ny teknologi, for eksempel markedsplassplattformer, gamingprosjekter, MedTech eller hjemmesnekrede systemer. Ellers utarbeider vi omfattende rettssikkerhetstiltak for programvareselskaper og kreative byråer. Basert på analyse gir vi råd angående sikkerhet ved inngåelse av rettshandel og sjekker teknologiske løsningers overensstemmelse med lov. For våre kunder fører vi forhandlinger som gjelder avtaleløsninger med enheter fra Europa (både innenfor og utenfor EU), USA og Asia.

Nøkkelen til vår suksess er grundig og praktisk forståelse av bransjene vi bistår med rådgivning. Vi tilbyr hensiktsmessige og gjennomtenkte løsninger som bidrar til å ivareta teknologisk drift effektivt. Vårt arbeid baserer seg på anvendelse av de nyeste metodene innen prosjektledelse, som vi videre praktiserer spesialtilpasset hvert individuelle prosjekt.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Startups

Vi støtter våre kunder fra nyskapende firmaer gjennom hele utviklingsreisen. Vi utarbeider og formaliserer retningslinjer for relasjoner mellom founders. Ellers utarbeider vi transaksjonsdokumentasjon, inkludert founders’ og investment agreements samt registreringsdokumenter på en omfattende måte. Vi tilbyr også bedriftstjenester og hensiktsmessig beskyttelse av immaterialrett, deriblant patentbehandlinger og registreringsprosedyrer. Vi utfører vårt arbeid med hensyn til optimale skatteløsninger, og tilpasser juridiske løsninger til kundens behov.

Ved å representere investorer tilrettelegger vi og gjennomfører due diligence, samt lager en detaljert rapport som fremstiller vurdering av den juridiske risikoen som kan oppstå ved en potensiell investering. Vi hjelper med å nøytralisere risikoen, samt med å utarbeide retningslinjer for investorrelasjoner på en grundig måte. Vi bistår med gjennomføring av investeringsprosesser – fra innledende samtaler til sluttføring av en investering. I tillegg hjelper vi med å løse relasjonsproblemer i selskaper og sikrer en effektiv utgang fra investeringer.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

 

Kreative næringer

Vi har bred erfaring innen samarbeid med interaktive, markedsførings- og PR-byråer. Vi samarbeider også med influensere og youtubere. Vi løser juridiske problemer ved å motvirke urimelig handelspraksis og bekjempe urettferdig konkurranse.

Vi legger vekt på juridiske aspekter med foto- og filmprosjekter. Blant annet utarbeider vi avtaler med skapere samt lisens-, distribusjons-, samproduksjonsavtaler og lignende. Vi hjelper til med fundraising-kampanjer ved å forberede sponsoravtaler eller føre forhandlinger med sponsorer.

Vi støtter også e-læringsbransjen, herunder gir råd om å stifte relasjoner, utarbeide avtaler med underleverandører og medstiftere, samt yter bistand ved forhandlinger. Til våre kunder tilbyr vi juridiske tjenester i forbindelse med events, opplæringer og konferanser. I tillegg har vi bred erfaring innen beskyttelse av immaterialrett til nettsteder og opplæringsplattformer. Vi bistår også med krisehåndtering når det gjelder konsumentrelasjoner og krenkelse av opphavsrett.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Gaming Law

Vi samarbeider med enheter som lager dataspill. Til våre kunder tilbyr vi juridiske tjenester tilknyttet utvikling for mobile plattformer (iOS, Android), PC og konsoller. Vi danner et fullstendig juridisk miljø hvor vi kan forberede prosjekter tilknyttet denne bransjen med deltakelse av både innenlandske og utenlandske utviklere. Vi tilbyr juridiske tjenester for crowdfunding-kampanjer og hjelper med skattemeldinger ved å beregne skatt av inntekter tjent gjennom crowdinvesting. Dessuten sikrer vi juridisk beskyttelse av intellektuell eiendom som ligger bak ytede tjenester. Vi regulerer juridiske relasjoner med underleverandører og frilansere, samt utarbeider EULA, personvernpolicy og andre dokumenter som gjelder konsumenttjenester.

Bortsett fra dette tilbyr vi retts- og skattehjelp til internettpersonligheter, dem som driver kanaler i elektroniske media, streamere og influensere. Vi sørger for beskyttelse av deres immaterialrett, samt leverer løsninger for samarbeid med underleverandører og oppdragsgivere.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Fusjoner og oppkjøp (M&A)

Vi har gjennomført en rekke vellykkede fusjoner og oppkjøp. Vi gir omfattende prosesstøtte både til overtakende og overdragende selskaper. Vår erfaring omfatter interessentledelse og samordning av prosesser. Vi gir forsiktig og sakkyndig bistand i rettslige prosesser: fra forberedende forhandlinger til post-trade-handlinger. Vi utfører også nødvendig due diligence og revisjon av overtakende selskaper. Ved gjennomføring av omdanningsprosesser legger vi vekt på bruk av de nyeste teknikkene innen prosjektledelse og på å levere tjenester av aller høyeste kvalitet. I tillegg gir vi bistand under prosesser ved å ta hensyn til forretningsorienterte mål og ved minst mulig forstyrrelse av prosessdeltakernes operasjonelle drift.

Vi har særlig rik erfaring i å gjennomføre fusjoner og oppkjøp (M&A) for kunder fra IT-sektoren, bransjer tilknyttet ny teknologi og private equity-selskaper. Vi hjelper utenlandske enheter med inngangen til det polske markedet, herunder yter vi tjenester innen eierstyring og selskapsledelse. Vår erfaring er hovedsakelig fra samarbeid med kunder fra Skandinavia.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Opphavs- og immaterialrett

Vårt team gir kunden en særegen beskyttelse av immaterielle rettigheter. Vi gir støtte i forbindelse med opphavsrett og nærstående rettigheter, industrielle rettigheter, rettigheter til databaser, beskyttelse av know-how og teknologioverføring. Vi lager forskjellige løsninger som beskytter kundens verk ved å ta hensyn til avtaler om salg av opphavsrett, lisenser eid av selskapet eller mer komplekse prosjekter som avtaler om programvareleveranse. Ellers lager vi juridiske rammeverk for levering av cloud-løsninger. Vi utarbeider og forhandler avtaler tilknyttet opphavsretten til både programvareutviklende og kjøpende enheter.

Vi forbereder praktiske løsninger som gir full juridisk beskyttelse og samtidig sikrer god likviditet i kundens selskap. Vi jobber i team med deltakelse av patentfullmektige og skatterådgivere, hvilket sikrer en helhetlig tilnærming til et problem, samt garanterer beskyttelse av meget høy kvalitet. Takket være samarbeid med erfarne eksperter, er vi ikke bare i stand til å gi deg beskyttelse av opphavsretten, hjelpe med registrering av et varemerke eller industriell formgivning, men også til å bistå deg med å få patent på en oppfinnelse. Vi leverer tjenester på dette feltet ikke bare i Polen, men også i EU og resten av verden.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Vern av personopplysninger

I forbindelse med ikrafttredelsen av GDPR (personvernforordningen) 25. mai 2018 som har innført revolusjonerende rettslige løsninger innen vern av personopplysninger, tar vi oss av å tilpasse kundens juridiske retningslinjer til denne endringen. Vi gir råd til våre kunder så de kan møte kravene i det nye reglementet for vern av personopplysninger. Ved implementeringen av prosjektene tilknyttet det nye regelverket tar vi hensyn til juridisk sikkerhet, compliance-systemet, IT-loven samt organisasjonsløsninger. Vi anbefaler gjennomføring av endringer i elektroniske systemer og arbeidsprosedyrer.

Vi gjennomfører implementeringene helt praktisk og kombinerer dem med en forretningsmessig tilnærming på en harmonisk måte. Dessuten forbereder vi flytskjemaer for behandlingsprosesser av personopplysninger, identifiserer hull i forretningsprosesser og IT-systemer, samt gir støtte i å fjerne disse hullene og i å implementere GDPR-kravene. Vi tilbyr effektiv og omfattende tilpasning av selskapets regler til den nye forordningen. Dette betyr at vi ikke bare utarbeider de nødvendige analysene og dokumentene, men også sørger for og gir opplæring i å tilpasse de praktiske endringer til de teoretiske anbefalingene.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Våre kunder

BinarApps

Jeg anbefaler advokat Jakub Szarmach. Han er svært dyktig når det gjelder løsning av IT-problemstillinger, er målorientert og tilbyr omfattende problemløsninger. Mest av alt verdsetter jeg den effektive bruken av teknologiske løsninger og den moderne tilnærmingen til utførelse av juridiske tjenester. De foreslåtte løsningene har alltid vært godt tilpasset vår virksomhet.

Adam Przymusiała – Styreleder for BinarApps

Biolumo

Vi har samarbeidet med denne advokaten som utviklere av medisinsk teknologi. Han viser profesjonalitet ved hvert trinn under sitt samarbeid med oss. Til tross for mangel på fagkunnskap innen bioteknologi ber han alltid om å få forklaringer som gjelder teknologiske detaljer og problemer vi står overfor. Han nærmer seg problemene ikke bare fra et juridisk synspunkt, men på en helhetlig måte, slik at han raskt kan se dem fra vårt perspektiv.

Wojciech Giżowski – Nestleder for Biolumo Sp. z o.o.

 

Magdalena Pawłowska

Jeg anbefaler hjertelig samarbeid med juridisk rådgiver Jakub Szarmach. Jakub har utarbeidet alle avtaler for meg i mange år – jeg kan ikke forestille meg mitt selskap uten hans støtte. Gjennomgående verdsetter jeg den profesjonelle utførelsen av tjenestene, punktligheten og  ansvarsbevisstheten.

Magdalena Pawłowska – Launch Valley Ltd

Focus Care

Jacob and his team are extremely thorough, professional, dedicated and able to think quickly. Highly qualified people – We only have good experiences with them. They are practical in their approach, easy to work with and focus on the essentials. We get the best service from their team. Highly recommended by us!

 

Tommy Iversen – Daglig leder

 

Lunchroom

Samarbeid med Jakub Szarmach har vist seg å være en stor suksess når det gjelder akkurat de juridiske tjenester som vårt selskap trengte. Som regel er ikke de oppdragene vi gir ham store, men vi ønsker likevel å få dem utført så snart som mulig. Det var veldig vanskelig å finne et advokatfirma som kunne møte våre forventninger.

Lunchroom – Marcina Racino

SkyConcept

Jakub Szarmachs kunnskap, erfaring, gode kommunikasjonsevner og profesjonelle tilnærming til arbeidet gjør at jeg uten tvil kan anbefale ham som juridisk rådgiver og som pålitelig, samt sakkyndig ekspert.

 

Tomasz Ogrodzki – Partner i SkyConcept

 

Snikey

Ved samarbeid med advokatfirmaet til Jakub Szarmach har vi alltid fått raske og profesjonelle råd når det gjelder både ordinære og uvanlige juridiske forespørsler. Vi får alltid hjelp fra Jakub når vi trenger en ekspertuttalelse om juridiske saker som ofte skaper trøbbel i utviklingsfasen av nyetablerte selskaper. Derfor, basert på egen erfaring, kan vi ærlig anbefale tjenestene fra dette advokatfirmaet til andre – de hjelper oss til å primært kunne fokusere på selskapets utvikling.

Hubert Stuczyński, Styremedlem

Fachmistrz

Vi har samarbeidet med advokatkontoret siden stiftelsen av vårt selskap. Vi kan alltid forvente en rask respons og effektivt arbeid, uansett om det er snakk om arbeid på arbeidsdager eller helger. Vi har utmerket kontakt med kontoret.

Grzegorz Kaczor – Styreleder for Fachmistrz.pl

 

 

Blogg

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Kontaktdata

Just Solutions,
Karola Szymanowskiego 2 gate,
80-280 Gdańsk

+48 668 234 204