Koszty imprez integracyjnych dla pracowników na B2B mogą być kosztami uzyskania przychodu

Wyrok WSA w Poznaniu 11 marca 2021 roku I SA/Po 676/20. Świeżynka.

Sąd uznał, że prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez współpracowników nie przesądza o tym, iż powinni być traktowani jak klienci spółki. Tacy pracownicy (na B2B) pozostają stałym elementem zespołu, pracując nad projektami wspólnie z pracownikami. Sam rodzaj umowy łączącej skarżącą ze współpracownikami nie może być przesłanką wyłączającą zastosowanie przepisów, dotyczących zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Znaczenie ma cel wydatków, tj. nawiązanie i utrzymanie współpracy z najlepszymi specjalistami z branży oraz zwiększanie wydajności zespołu, a w konsekwencji osiągnięcie wyższego przychodu przez skarżącą.

Time to party!