EU walczy o prawo do naprawy

EU walczy o prawo do naprawy

To jest Centennial Light. Żarówka, która świeci się w siedzibie straży pożarnej w Livermore w Kalifornii od 1901 roku BEZ PRZERWY. Ile trzymają najnowsze LED'y z Casto? 5 lat? 10?

Czy to zapomniana archeotechnologia? Czy ludzkość utraciła zdolność produkcji żarówek? Nie. Jest to celowy zabieg producentów (z pewnymi zastrzeżeniami) którego celem jest między innymi abyśmy jako konsumenci częściej kupowali żarówki.

Ten schemat znajduje zastosowanie do coraz szerszej palety W 2020 roku Apple i Samsung zostały ukarane pokaźnymi ($25+ mln) grzywnami za celowe spowalnianie starszego sprzętu, aby skłonić konsumentów do jego wymiany. Spora część dzisiejszej elektroniki budowana jest w taki sposób, aby nie tylko nie dało się jej naprawić, ale wręcz samo otwarcie urządzenia powoduje jego nieodwracalne uszkodzenie.

Gdzieś w na drodze utraciliśmy prawo do naprawy naszej własności.

O to prawo walczy zaczyna w naszym imieniu walkę Unia Europejska. W listopadzie 2020 roku Parlament Europejski zobowiązał KE do przygotowania i wdrożenia prawodawstwa zobowiązującego producentów dóbr konsumpcyjnych do zmiany podejścia. Do przyznania konsumentom prawa do naprawy. Rozporządzenie ma zobowiązać producentów do zagwarantowania, że towary wprowadzone do obrotu na terenie EU będą zaprojektowane w taki sposób, aby możliwa była ich naprawa.

Trzymam kciuki za Komisję. Niech żyje reusability! Sources: