Umowa inwestycyjna

Dokładne zdefiniowanie tworu prawnego, jakim jest umowa inwestycyjna na gruncie obowiązującego prawa nie jest możliwe, ponieważ nie posiada ona żadnej legalnej definicji, a tym samym kwalifikuje się do kategorii umów nienazwanych. Jej cechy charakterystyczne...

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Spółka jawna Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”), spółkami handlowymi są te spółki, w których wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak...

Jak przygotować spółkę do umowy inwestycyjnej

Kochani, w zeszła sobotę miałem przyjemność prowadzić zajęcia z uczestnikami Idea Development Academy w Olivia Buisness Centre. Mówiłem o tym jak przygotować się do relacji z inwestorem. Głównie od strony biznesowej, ale o prawie też kilka słów jest. Ostatnio stanąłem...