Czym jest ulga IP BOX?

Od początku roku w polskim systemie podatkowym funkcjonuje nowa ulga podatkowa, tzw. IP BOX. Jeżeli zarabiasz na tworzonych przez siebie, lub Twoją firmę prawach własności intelektualnej (IP) , to zdecydowanie powinieneś się z nią zapoznać.

Dla kogo jest ulga IP BOX?

Ulga przeznaczona wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskują dochód ze sprzedaży kwalifikowanej własności intelektualnej. Dotyczy ona zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo (PIT), jak i w formie osób prawnych (CIT). Najszersze zastosowanie znajduje ona w stosunku do firm technologicznych i startupów.

Od kiedy można stosować IP BOX?

Ulga weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku. Tym niemniej możliwe jest jej zastosowanie do projektów, które rozpoczęły funkcjonowanie przed tą datą. Warunkiem jest naturalnie uzyskanie dochodu z nich po dacie wejścia w życie przepisów.

Jakie IP są objęte ulgą?

IP BOX dotyczy kwalifikowanych praw własności intelektualnej objętych ochroną prawną. Tym samym, aby na przykład Twój produkt, mógł być rozliczony wg. preferencyjnych zasad, spełnione muszą być trzy warunki:

 1. Produkt został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez Ciebie w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności.
 2. Produkt musi mieścić się w katalogu przewidzianym przez ustawę, obejmującym:
 • autorskie prawo do programu komputerowego
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 1. Produkt musi być objęty ochroną prawną na podstawie odrębnych przepisów. Autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego podlega ochronie bezpośrednio na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zatem nie ma konieczności występowania z dodatkowymi wnioskami, aby uzyskać specjalną ochronę.

Jaką wysokość ma ulga IP BOX?

IP BOX pozwala na obliczenie podatku dochodowego wg. stawki podatku 5%. Dotyczy to zarówno CIT, jak i PIT. W przypadku liniowego PIT (19%), mamy zatem do czynienia z bardzo znaczną oszczędnością podatkową.

Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu ulgi IP BOX?

Do skorzystania z IP BOX niezbędne jest podjęcie kilku działań. W pierwszej kolejności niezbędne jest mapowanie procesów, przychodów i kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI). W drugim kroku niezbędne jest przygotowanie ewidencji kosztów i przychodów ze sprzedaży KWI zgodnie z wymogami poszczególnych ustaw.

W trzecim kroku niezbędnej jest wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową i uzyskanie w Twojej sprawie opinii Krajowej Administracji Skarbowej.

Finalnie rozliczenie IP BOX następuje w rocznym zeznaniu PIT.

Zajmujemy się prowadzeniem projektów w zakresie IP BOX kompleksowo, tj. od wstępnej analizy, do rozliczenia rocznego.

Masz więcej pytań?

FAQ IP BOX dla indywidualnych programistów