Badass of the day, albo o tym jak zjechać z K2 na nartach