Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Spółka jawna Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”), spółkami handlowymi są te spółki, w których wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak...